Brand
Full Package
Package
Packaging
Region
Blue Rocket BRMMSZ5228B SOD-123

$0.0104

Model: BRMMSZ5228B
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C12 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C12
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C15 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C15
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C15S SOD-323

$0.0089

Model: BZT52C15S
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C18 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C18
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C22 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C22
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C24 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C24
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C3V3 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C3V3
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C5V6 SOD-123

$0.0110

Model: BZT52C5V6
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZT52C6V2 SOD-123

$0.0092

Model: BZT52C6V2
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZX84C15 SOT-23

$0.0095

Model: BZX84C15
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZX84C18 SOT-23

$0.0095

Model: BZX84C18
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZX84C24 SOT-23

$0.0095

Model: BZX84C24
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket BZX84C27 SOT-23

$0.0095

Model: BZX84C27
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket MMSZ5231B SOD-123

$0.0110

Model: MMSZ5231B
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Blue Rocket MMSZ5234B SOD-123

$0.0104

Model: MMSZ5234B
manufacturer: Blue Rocket
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Reel
 • Region: China Brands
Diodes 1SMB5931B-13 SMB(DO-214AA)

$0.1337

Model: 1SMB5931B-13
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SMB(DO-214AA)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C10-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.1624

Model: AZ23C10-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C11-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0557

Model: AZ23C11-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C12-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0515

Model: AZ23C12-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C13-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0348

Model: AZ23C13-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C15-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0512

Model: AZ23C15-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C16-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.1726

Model: AZ23C16-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C18-7-F SOT-23-3

$0.0361

Model: AZ23C18-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23-3
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C20-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0191

Model: AZ23C20-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C22-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0344

Model: AZ23C22-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C24-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.1624

Model: AZ23C24-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C30-7-F SOT-23

$0.0355

Model: AZ23C30-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C33-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0372

Model: AZ23C33-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C36-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0304

Model: AZ23C36-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C3V0-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.1624

Model: AZ23C3V0-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C3V3-7-F SOT23

$0.0319

Model: AZ23C3V3-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT23
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C3V9-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0552

Model: AZ23C3V9-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C43-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0329

Model: AZ23C43-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C4V3-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0363

Model: AZ23C4V3-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C4V7-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.1624

Model: AZ23C4V7-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C5V1-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.1624

Model: AZ23C5V1-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C5V6-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0272

Model: AZ23C5V6-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes AZ23C6V2-7-F SOT-23(SOT-23-3)

$0.0353

Model: AZ23C6V2-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOT-23(SOT-23-3)
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C10-7-F SOD-123

$0.0232

Model: BZT52C10-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C10S-7-F SOD-323

$0.0217

Model: BZT52C10S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C11-7-F SOD-123

$0.0223

Model: BZT52C11-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C11Q-7-F SOD-123

$0.0123

Model: BZT52C11Q-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C12-13-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C12-13-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 10000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C12-7-F SOD-123

$0.0144

Model: BZT52C12-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C12S-7-F SOD-323

$0.0171

Model: BZT52C12S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C13-7-F SOD-123

$0.0236

Model: BZT52C13-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C13S-7-F SOD-323

$0.0217

Model: BZT52C13S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C15-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C15-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C15S-7-F SOD-323

$0.0217

Model: BZT52C15S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C16LP-7 X1-DFN1006-2

$0.2640

Model: BZT52C16LP-7
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: X1-DFN1006-2
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C16S-7-F SOD-323

$0.0214

Model: BZT52C16S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C16T-7 SOD-523

$0.0931

Model: BZT52C16T-7
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-523
 • Packaging: Tray
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C18-7-F SOD-123

$0.0119

Model: BZT52C18-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C18S-7-F SOD-323

$0.0217

Model: BZT52C18S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C20-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C20-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C22-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C22-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C22S-7-F SOD-323

$0.0253

Model: BZT52C22S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C24-7-F SOD-123

$0.0252

Model: BZT52C24-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C24S-7-F SOD-323

$0.0221

Model: BZT52C24S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C27-7-F SOD-123

$0.0170

Model: BZT52C27-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C2V0-7-F SOD-123

$0.0214

Model: BZT52C2V0-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C2V0S-7-F SOD-323

$0.0270

Model: BZT52C2V0S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C2V4-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C2V4-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C2V7-7-F SOD-123

$0.0264

Model: BZT52C2V7-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 1000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C2V7S-7-F SOD-323

$0.0223

Model: BZT52C2V7S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C30-7-F SOD-123

$0.0132

Model: BZT52C30-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C30S-7-F SOD-323

$0.0217

Model: BZT52C30S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C33-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C33-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C33S-7-F SOD-323

$0.0217

Model: BZT52C33S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C36-7-F SOD-123

$0.0211

Model: BZT52C36-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C36S-7-F SOD-323-2

$0.0116

Model: BZT52C36S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323-2
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C39-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C39-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C39S-7-F SOD-323

$0.1641

Model: BZT52C39S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C3V0S-7-F SOD-323

$0.0185

Model: BZT52C3V0S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C3V3-7-F SOD-123

$0.0271

Model: BZT52C3V3-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C3V3LP-7 402

$0.1794

Model: BZT52C3V3LP-7
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: 402
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C3V3S-7-F SOD-323

$0.0212

Model: BZT52C3V3S-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-323
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C3V3T-7 SOD-523

$0.0964

Model: BZT52C3V3T-7
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-523
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand
Diodes BZT52C3V6-7-F SOD-123

$0.0217

Model: BZT52C3V6-7-F
manufacturer: Diodes
 • Full Package: 3000
 • Package: SOD-123
 • Packaging: Tape
 • Region: International Brand